Politika Privatnosti

Poslednje ažuriranje: 14. april 2019.

Ko smo mi

Dissolved in Sound: www.dissolvedinsound.com[email protected] obrađuje vaše podatke o ličnosti.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

Dissolved in Sound prikuplja sledeće podatke o ličnosti:

 • Email adresa
 • Ime i prezime
 • IP adresa

Svrha obrade i pravni osnov

Dissolved in Sound koristi vaše podatke za sledeće svrhe:

 • Kreiranje korisničkih naloga
 • Pružanje osnovnih usluga
 • Korisnička podrška
 • Komunikacija sa  korisnicima

Dissolved in Sound podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova: Pristanak – Pristanak možete povući u svakom trenutku.

Korisnici podataka

Pristup vašim podacima imaju:

 • Marketinške agencije
 • IT podrška
 • Korisnička podrška
 • Državni organi
 • Ostala treća lica
 • Google Analytics
 • Facebook Pixel

Najznačajnija treća lica koja koriste vaše podatke o ličnosti su: Google i Facebook

Zaštita podataka

Dissolved in Sound štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:

 • Enkriptovanje podataka

Dissolved in Sound čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda od 3 godine

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

Dissolved in Sound ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

Transfer podataka o ličnosti van EU

Dissolved in Sound ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

Transfer podataka o ličnosti van Srbije

Dissolved in Sound ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:

 • Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
 • Pristup vašim podacima o ličnosti;
 • Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
 • Brisanje vaših podataka o ličnosti;
 • Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
 • Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
 • Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
 • U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem Dissolved in Sound na sledeće načine: [email protected]

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na [email protected] ili telefonom na +381 11 3408 900.